Brev fra Skat

SKAT anmoder som led i sit arbejde i vidt omfang virksomheder og private skatteydere om at indsende materiale og oplysninger. Det kan f.eks. være anmodning om at indsende kontoudskrifter fra banker, oplysninger om bankoverførelser, oplysninger om privatforbrug, dokumentation for fradrag og meget andet.

Det kan være ubehageligt at modtage et sådant brev fra SKAT med anmodning om at indsende oplysninger. Men det kan også være uoverskueligt at vurdere, om SKAT har krav på at få indsendt oplysningerne og i det hele taget at få besvaret SKATs brev mest hensigtsmæssigt. Hertil kommer, at besvarelsen til SKAT kan have vidtrækkende konsekvenser, da besvarelsen ganske ofte vil danne grundlag for forhøjelse af indkomsten og dermed skattebetalingen og i værste fald vil kunne føre til at der rejses en straffesag.

Skatteadvokaterne bistår med råd og vejledning om hvilke oplysninger SKAT har krav på at modtage, herunder også i den situation, hvor indsendelse af oplysningerne i sidste ende vil kunne føre til en straffesag. Vi bistår også i dialogen med SKAT med henblik på at få besvaret SKATs henvendelse mest hensigtsmæssigt.