Det forekommer ofte, at nuancerne i virkelighedens verden overstiger, hvad lovgiver kunne eller ville lovgive om, da man lavede en given skattelov. Det er ikke i alle situationer muligt med den fornødne sikkerhed at forudsige, om en bestemt transaktion vil udløse beskatning eller størrelsen heraf.

I sådanne situationer anbefaler Skatteadvokaterne, at SKAT anmodes om bindende svar.

Når der indhentes bindende svar fra SKAT, vil en sådan tvivl blive ophævet. Dette skyldes, at SKATs svar er bindende for SKAT og der derfor på forhånd opnås sikkerhed for det skattemæssige resultat inden transaktionen gennemføres. Ved anmodning om bindende svar af mere principielle spørgsmål vil svaret blive afgivet af Skatterådet.

Vi rådgiver om bindende svar og udarbejder ansøgning herom.