Vi fører klagesager om skat for Skatteankestyrelsen (Skatteankenævn / Landsskatteretten). Retssager om skat fører vi for byretterne over hele landet, og for Østre Landsret, Vestre Landsret, Højesteret samt EU-Domstolen.

Klagesager og retssager om bl.a.:

Aktionærbeskatning, herunder sager om maskeret udlodning.
Firmabilbeskatning, herunder sager om gulpladebilskat.
Ejendomsavancebeskatning, herunder sager om parcelhusreglen.
Ejendomsvurdering.
Fradrag for driftsudgifter mv.
Skattepligt til Danmark.
Skønsmæssig indkomstansættelse.

I klagesagen sørger vi for:

Den rigtige vurdering af udsigterne til at få medhold.
De rigtige juridiske synspunkter.
Det relevante dokumentationsmateriale.
Syn og skøn, når det er hensigtsmæssigt. Læs mere her.
Overbevisende argumentation og procedure.