Uddannelse
2004 Cand.jur., Københavns Universitet.
2018 Advokat.

Ansættelser
2004 – 2005 Fuldmægtig, Københavns Amt, sundhedsafdelingen.
2005 – 2008 Fuldmægtig, Landsskatteretten (bl.a. ejendomsbeskatning og international beskatning).
2008 Advokatfuldmægtig, Plesner, afdelingen for corporate finance.
2008 – 2011 Fuldmægtig, Landsskatteretten (bl.a. erhvervsbeskatning og transfer pricing).
2011 Konstitueret byretsdommer, Retten i Kolding.
2011 – 2012 Fuldmægtig, Skatteministeriet (moms og afgifter).
2012 – 2013 Fuldmægtig, Landsskatteretten (bl.a. selskabsbeskatning og registreringsafgift).
2014 – 2015 Fuldmægtig, Skatteankestyrelsen (bl.a. selskabsbeskatning, erhvervsbeskatning og registreringsafgift).
2014 – 2015 Ekstern juridisk sekretær, Revisornævnet.
2015 – 2016 Advokatfuldmægtig, Advokatfirmaet Németh & Sigetty.
2016 – 2017 Manager, KPMG Acor Tax (indirect taxes/moms og afgifter).
2017 Manager, Deloitte (indirect taxes/moms og afgifter).
2018 Sælgende jurist, Familietestamente.
2018 Advokat, Skatteadvokaterne – Simonsen Henrichsen Advokater.

Undervisning
2004 – 2012 Manuduktør/undervisningsassistent i faget Forfatningsret, Københavns Universitet (statsret, menneskeret og i perioder EU-ret samt folkeret).
2010 – 2013 Manuduktør /undervisningsassistent i faget Forvaltningsret, Københavns Universitet, herunder vejleder ved bachelorprojektet.
2010 – 2011 Underviser for SKATs medarbejdere i faget Juridisk Metode (grundlæggende retskildelære, statsret, forvaltningsret, EU-ret mv.), Forvaltningshøjskolen/Metropol.
2012 – 2013 Undervisningsassistent i faget Individets Grundlæggende Rettigheder, Københavns Universitet, herunder censor/eksaminator.
2012 – 2013 Undervisningsassistent i faget Institutionel forfatningsret og EU-forfatningsret, Københavns Universitet, herunder censor/eksaminator.
2012 – 2013 Undervisningsassistent i faget Individets Grundlæggende Rettigheder, Københavns Universitet, herunder censor/eksaminator.
2013 – 2014 Ekstern lektorvikar i faget Grundlæggende Skatteret, Københavns Universitet.
2016 – Undervisningsassistent i faget Institutionel forfatningsret og EU-forfatningsret, Københavns Universitet.
2018 – Undervisningsassistent i faget EU-ret, Københavns Universitet.

Videnskabelige artikler
2013 TfS 2013, 651.
2014 TfS 2014, 100, TfS 2014, 303, TfS 2014, 715 og TfS 2014, 776.
2015 TfS 2015, 282 og SPO.2015.487.
2016 SPO.2016.117, engelsksproget artikel på www.ssrn.com, TfS 2016, 409, TfS 2016, 488 og TfS 2016, 638.
2017 TfS 2017, 28, TfS 2017, 117 og SpO.2017.209 samt to artikler på www.ssrn.com.
2018 Fire artikler på www.ssrn.com, én engelsksproget artikel/et blogindlæg på www.constitutional-change.com, SpO.2018.109 og TfS 2018, 679.

Medlemsskaber

  • 2016 Danske Skatteadvokater.
  • 2018 Danske Skatteadvokater.