Uddannelse 
1991 Cand. Jur., Københavns Universitet 
1994 Advokatbestalling 
1995 Master of Laws (LL.M.), The University of Chicago, USA 
1997 Møderet for Landsret 
2002 Møderet for Højesteret

Ansættelser og hverv 
1991-1992 Justitsministeriet 
1992-1996 Advokatfirmaet Koch-Nielsen & Grønborg 
1996-2002 Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith 
2002-2003 Østre Landsret (kst. landsdommer) 
2004-2006 Advokatfirmaet Philip & Partnere (skattepartner) 
2004-2008 Advokatmedhjælper for anklagemyndigheden (Statsadvokaten for Sjælland / Statsadvokaten for Nordsjælland og Københavns Vestegn samt ad hoc for Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet)
2007- Skatteadvokaterne (partner) 
2007- Beneficeret advokat ved Retten på Frederiksberg, Retten i Lyngby, Retten i Glostrup samt Østre Landsret 
2008- Fast advokat for Advokatnævnet
2012- Autoriseret bobehandler ved Retten i Lyngby 

2012-2014 Udpeget af Justitsministeriet som medlem af Skattesagskommissionen

Andet fagligt 

2000- Kapitelforfatter på Skattekartoteket
2002-2008 Advokatsamfundets informator på Fagligt Nyt indenfor civilproces, voldgift og offentlig ret
2005-2008 Underviser på RevisorAkademi i skattekurser
2008- Censor for Advokatsamfundet ved advokatuddannelsens retssagsprøve
2015 Tildelt Sagførernes Auktioners Legat (hædersgave, der efter fundatsen uddeles til københavnske advokater som anerkendelse af modtagerens fortjenester på specielle områder eller i almindelighed)