Specialkompetencer og erfaringer

Martin Bekker Henrichsen har stor ekspertise indenfor skatteretten, der er opbygget gennem mange års arbejde med skat og moms. Han har arbejdet som fuldmægtig i Skatteministeriets departement 1995-2001, som advokat hos Kammeradvokaten i Skattegruppen 2001-2007 og som partner hos Skatteadvokaterne fra firmaets etablering i 2007.

Martin Bekker Henrichsen har ført et meget stort antal skatteklagesager ved skatteankenævn og i Landsskatteretten og retssager vedrørende skat og moms ved domstolene. Martin Bekker Henrichsen har endvidere stor erfaring med at føre straffesager både som forsvarer og som offentlig anklager for Statsadvokaten for København. Han arbejder også med rådgivning om arveret, generationsskifte, omstrukturering af virksomheder o.lign.

Martin Bekker Henrichsen har møderet for Højesteret.

Martin Bekker Henrichsen har indsigt i finansielle og regnskabsmæssige forhold bl.a. i kraft af HD i finansiering og regnskabsvæsen.

Martin Bekker Henrichsen er medlem af Danmarks Skatteadvokater, Danske Advokaters Skatteudvalg vedrørerende skatteproces, Dansk Skattevidenskabelig Forening, International Fiscal Association, Dansk Forening for EU Skatteret og har i 2009-2015 været medlem af Advokatrådets Skatteudvalg.